Úvod Pravidla Registrace Prohřešky Fórum Chat

Herní Příkazy

de je soupis většiny herních příkazů. Kompletní soupis příkazů se nachází na stránce:

http://uo.stratics.com/php-bin/show_content.php?content=30969

Berte prosím v potaz, že ne všechny příkazy fungují i v naší verzi UO

 

Příkazy týkající se hráčů:

 .novinky - zobrazí výčet psoledních novinek na serveru

 .pojmenuj <jmeno> - pojmenuje podle sebe určeného hráče, který přestane být Neznámým / Neznámou

 .exp - zobrazí informační tabulku o postavě, obsahující povolání, počet expů, úroveň apod.

 .skill - zobrazí tabulku skillů, kde je možné přidělovat nakoupené skillpointy

 

Banka:

 Bank - otevře bankovní účet

 Check <číslo> - umístí do batohu šek s určenou hodnotou

 Deposit <číslo> - umístí částku do banky

 Withdraw <číslo> - umístí částku z banky do batohu

 Balance - ukáže zůstatek hotovosti na vašem bankovník účtu

 

Peti a summy:

 <jméno> Come - pet vás bude následovat

 <jméno> Follow me - pet vás bude následovat

 <jméno> Follow - pet bude následovat určenou osobu

 <jméno> Kill - pet zabije určený cíl

 <jméno> Stay -  pet zastaví na místě a bude čekat

 <jméno> Stop - pet se začne volně pohybovat

 <jméno> Guard me -  pet vás bude chránit

 <jméno> Guard - pet bude chránit určený cíl

 <jméno> Release - propusít peta na svobodu

 <jméno> Friend - přidá přítele zvířete

 <jméno> Patrol - pet bude chodit mezi dvěma body

Jméno peta jde nahradit slůvkem All a pak poslechnout všichni vaši peti

 

Loď:

Raise Anchor - zvedne kotvu

Drop Anchor - spustí kotvu

Forward - dopředu

Backward - dozadu

Left - doleva

Right - doprava

Turn Left -  otočí loď doleva

Turn Right - otočí loď doprava

Turn Around - otočí loď na druhou stranu

 

Dům:

I Wish To Lock This Down - uzamkne předmět

I Wish To Release This - uvolní předmět

I Wish To Secure This - zabezpečí předmět

I Wish To Place A Trash Barrel  - umístí koš na místo, kde stojíte ( POZOR: Košem nejde už hýbat! )

I Wish To Place A Strongbox - umístí na místo, kde stojí spoluvlastník zabezpečenou truhlu ( POZOR: Truhlou nejde už hýbat! )

I Ban Thee - Vyhodí cílového návštěvníka a zakáže mu přístup

Remove Thyself - Vyhodí cílového návštěvníka za dveře

Stav serveru: Online
Počet hráčů online:
Copyright 2010 - Midkemia - Ultima Online Free Role Play Shard
Speciální poděkování DarkDavovi za darování těchto stránek
Hlasujte pro náš server na Ultima Online Top 100


„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich