Úvod Pravidla Registrace Prohřešky Fórum Chat

Vyhlášky

yhlášky, respektive herní dodatky k pravidlům. To znamená vše co je zde uvedeno má stejnou váhu jako pravidla, která jsou pojata z techničtější stránky věci.


• Je zakázáno pojmenovat svojí postavu jako jako jednu z knižních postav, to znamená klíčové charaktery, Bohy , Valheru , obecně jakékoliv důležité postavy které nějak zasáhly do děje v knižní předloze.

• Je zakázáno jezdit na koních, lamách či jiné zvěři uvnitř domů, či veřejných objektů.

• Je zakázáno vodit sebou zvěř do budov (výjimku tvoří Elfí město).

• Je zakázáno pohazovat odpadky kdekoliv ve městě, na veřejných prostranstvích či městských budovách. Taktéž kusy zbrojí, zbraní a podobně. Odpadky vyhazujte do všudypřítomných košů. Pakliže bude nalezeno nějaké smetí a bude dohledán majitel, bude odsouzen k obecně prospěšným pracem 5ks. materiálu / 1 ks. odpadku. V případě,že poblíž odpadkuů u nichž se dohledá majitel se budou nacházet ještě odpadky blíže neurčené, jsou automaticky připsány dopadenému.

• Je zakázáno používat v zemích Midkemijských neznámá slova a zkratky! (5k, ok, jj..)

• Je zakázáno zabít hráče, který vůči Vám nevykonal žádnou poškozující činnost. Tzn. zabití modrého hráče je absolutně nepřípustné.

• Je zakázáno zabít hráče, který je označen jako "criminal" (šedě), ale vůči Vám nevykonal žádnou negativní akci.

• Zabít můžete pouze hráče, který se Vás snažil poškodit, respektive okrást (zobrazí se Vám hláška, že se Vám někdo pokouší dostat do batohu). V takovém případě můžete dotyčného napadnout, potažmo zabít. V určitém případě se dá tolerovat, pokud si na to neprodleně pozvete někoho silnějšího (např. Vás na 5. lvl. bude okrádat zloděj 50. lvl. apod.).

• Pokud někdo vybírá něco z mrtvol které jste Vy zabili a Vám tato skutečnost vadí, nejprve ho na to slovně a slušně upozorněte (rp). To, že po sebrání věci z mrtvoly je označen šedě není v žádném případě povel k tomu ho zabít. Pokud na Vaše varování nebude brát zřetel, poté ho můžete napadnout, případně i zabít. Ale v žádném případě nesmíte lootovat jeho věci!

• Čtyři výše uvedené body se nevztahují na frakční boje (boje příslušníků frakcí mezi sebou).

• Je zakázáno lootování mrtvol hráčů. (vyjma frakční boje a záchrana věcí v dungeonech)

• Je zakázáno zabíjet kouzlama s plošným účinkem monstra přes stěnu.

• Pokuď je v dungeonu stěna, je až do stropu. To znamená, že přes ni hráč nemůže viděť.

• Gm vám rádi poradí. V zájmu urychlení komunikace pokládejte dotaz rovnou, ať už se jedná o GP clienta nebo o page.

• Teleport do rasového města není určený k dopravě, když se někomu nechce šlapat pěšky, nýbrž jako poslední pomoc v případě, že se vaše postava dostane do situace, kdy není schopná se dostat z místa, kde se nachází a ve hře není přítomný žádný GM (zásek, absence ghostportu apod.). Zneužívání Teleportu se nebude tolerovat!

• Je možné, že za porušení pravidel či slušného chování bude na vaši postavu uplatněn alternativní trest -FLAG- místo obligátního vězení a nošení hlav

• Je zakázáno používání maker v bankách, též v okolí bank.

Stav serveru: Online
Počet hráčů online:
Copyright 2010 - Midkemia - Ultima Online Free Role Play Shard
Speciální poděkování DarkDavovi za darování těchto stránek
Hlasujte pro náš server na Ultima Online Top 100


Veslovací trenažery pro aerobní trénink