Úvod Pravidla Registrace Prohřešky Fórum Chat

Hráčská Města

ráčská města jsou taková města, kde lze za pomocí určitých splněných podmínek stavět domy, a veřejné budovy.

 

Hráčská města jsou tato:

 • Darkmoor
 • Silden
 • Skalní hrad
 • Eldpoint
 • Hadati
 • Tyr – Sog.

Každé město má svého starostu, kterého vybírá Princ Krondorský. Jeho titul není dědičný, ani samovolně přenositelný.

Každé město spravuje takto zvolený Starosta. Za pomocí své guildy, nebo společenstva lidí, shání Smlouvy na práci a Stavební poukazy, za které může nechat postavit / opravit nebo zbořit dům.

Stavební poukazy lze koupit u NPC Architekt (v Krondoru), lze tam také pořídit i Smlouvy na práci.

Typy smluv jsou:

 • Architekt
 • Kameník
 • Pokrývač
 • Tesař
 • Zedník
 • Demolice 

 

Stavební poukazy:(nové svitky které se budou kupovat u kramáře) brzy přibudou do hry zatím se platí šekem!

 1. poukaz na stavební práce cena 100tisíc zlatých, každé patro jeden poukaz

 2. poukaz na úpravu budov cena 50tisíc zlatých, používal by se na stávající budovy, pro rozšíření o další patro( nakreslení nové budovy, doplacení nezaplacené částky za další budovu, umožnit přesun ze stávající budovy cca týden a poté smazání bývalé budovy)

Ceny staveb:

 • Zeď: za každých započatých 12zdí:

 1. Tyr-Sog – cihlová zeď 1xZedník

 2. Silden – dřevěná omítnutá zeď : 0,5xTesaře a 0,5xZedník

 3. Darkmoor – kamená omítnutá zeď : 0,5xKameník a 0,5xZedník

 4. Skalní hrad – kamená zeď : 1xKameník

 5. Hadati – dřevěná zeď : 1xTesař

 6. Eldpoint – kamená zeď : 1xKameník

U půlených cen by se upravila konečná cena součtem cen, pokud by součet skončil 0,5 tak by cena tesaře a kameníka zůstala zaokrouhlena dolu, a zedník by se zaokrouhlil nahoru(příklad: cena 1,5xTesaře a 1,5xZedníka, konečná cena 1xTesař a 2xZedník).

 • Podstava: za každých započatých 50 polí podstavy- 1xArchitekt, 1xKameník

 • Patro: za každých započatých 50polí patra- 1xArchitekr, 1x smlouva podle typu podlahy

 • Podlaha v přízemí: za každých započatých 50polí podlahy- 1x smlouva podle typu

Druhy podlah:

 • dřevěná -smlouva na tesaře
 • kamení- smlouva na kameník
 • cihlová nebo dlaždicová – smlouva na zedníka

 

 • Střecha: za každých započatých 50 polí střechy- 2xPokrývač

 • Zbourání a nebo přestavba budovy: 1x smlouva demolice

Pokud u stavby bude nějaká plocha nebytová (terasa, venkovní schody adt. cenu určí GMstavař)

Každé město může obsahovat pouze takové budovy, které jsou pro danou úroveň města určené. Úroveň města je podmíněna existencí všech budov a podmínek z nižší úrovně a definovanou minimální Guildovní Úrovní hlavní guildy ve městě. 

Úrovně Guildovních měst a jejich povolené budovy:

 1. Osada:

  1. malé domy (neomezený počet) – nutno pro vyšší level města min2x

  2. hospoda – nutno pro vyšší level města

 2. Vesnice:

  1. tržnice – nutno pro vyšší level města

  2. radnice (budova pro ukládání výstavních kousků itemů, a jako místnost pro setkávání s mimoguildovníma členama, veřejná budova)– nutno pro vyšší level města

  3. pole 2x

  4. ohrada pro hospodářská zvířata 1x (v ceně 2. sloupky na uvázání, pítko a controler)

  5. bytovka – 1.patrové, maximálně 2byty vedle sebe

  6. smí se najmout Strážný1x – nutno pro vyšší level města

 3. Městis: možnost stavět kombinované budovy 2. patrové (používání 1.patra)

  1. kostel/svatyně (při stavbě kostela není nutno ihned koupit kněze a požehnaný kříž, ale nutno pro postup levelu města!! ) – nutno pro vyšší level města

  2. ohrada pro pety

  3. stáje – nutno pro vyšší level města (stájník v ceně)

  4. studna

  5. střední domky

  6. pivovar

  7. pole 4x

  8. zásobovací obchod (klasický domek -zásobovač v ceně) - nutno pro vyšší level města

  9. ohrada pro hospodářská zvířata 2x

  10. bytovky – 1.patrové , maximálně 4byty vedle sebe

  11. pekárna

  12. řeznictví

  13. další domky pro npc podle vašich představ

  14. veřejná poštovní schránka – nutno pro vyšší level města

  15. smí se najmout Strážný 3x – nutno pro vyšší level města

  16. možno najmout NPC k postaveným budovám(pekař, řezník atd.)

 4. Město: možno používat 2.patro kombinovaných budov

  1. banka – nutno pro vyšší level města

  2. Guildovní sídlo (veřejná budova, kde si guildovní postavy nechávají předměty na předání itemu mezi členy guild, a místnost pro setkávání s guildovníma členama) – nutno pro vyšší level města ( nemožnost kombinace budov)

  3. bytovky – 2.patrové, maximální velikost 4byty vedle sebe ve dvou patrech

  4. pole 6x

  5. ohrada pro hospodářská zvířata 3x

  6. ohrada pro pety 2x

  7. zlatnictví

  8. možno najmout NPC k postaveným budovám

  9. smí se najmout neomezený počet Strážný.

  10. velký domek

  11. dvoupatrový domek - nutno pro postup na velkoměsto mít alespoň 1velký domek(nebo 1 dvoupatrový domek)

 5. Velkoměsto

  1. Sídlo Řemeslníků

  2. Sídlo Mágů

  3. Sídlo Mistrů

  4. Sídlo Cechů

  5. pole 8x

  6. ohrada pro hospodářská zvířata 4x

  7. možno najmout jakékoliv NPC

Ve velkoměstě se smí stavět velké domky nebo dvoupatrové domky se společnou střechou(jakoby dvoudomek), dále je možnost po domluvě jak to má vypadat postavit 3.patrové bytovky.

 

Ceny ostatních věcí:

 • Požehnaný kříž- 150tisíc

 • Kněz – 200tisíc

 • Stážný, prodejce – 200tisíc

 • NPC bez funkce 100tisíc

 • informátor -150 tisíc

 • veřejná poštovní schránka- 100tisíc (umístění k radnici)

 • osobní poštovní schránka – 50tisíc (umístění k domu/ bytu)

 • cesty – jedno pole kamené cesty 2tisíce

  -jedno pole cesta z hlíny 1tisíc

 • sloupek na uvázání zvěře 20tisíc

 • úprava jednoho pole(zarovnání terénu, otočení itemu) 2tisíce

 • úprava předmětu ( přidání smazání stromu, okrasy, adt.) 10tisíc

 • hradba – cena se urci podle velikosti (zlatý a smlouva na kameníka)

 • pole – 1 smlouva (podle typu) + 10tisíc za jedno pole

 • studna - 300tisíc

 • rozšíření pole - neužitnou plochu 10tisíc za jednu řadu

 • ohrada (cena pro ohrady stejná) - 1 smlouva (podle materiálu plotu ) + 10tisíc za jedno pole v ceně- napajedlo, ohrada controler, 2 sloupky na uvázání zvěře

 • Hradby-ceny se upřesní
 • napajedlo - 50tisíc

Pole:

 • Každé pole může obsahovat jen jednu komoditu

 • Komodity jsou například: Obilí, Melouny, Kukuřice atak podobně, pro bližší info se zeptejte Královského Správce (Hamagena)

 • pole můžete stavět vedle sebe a spojit je do jednoho(většího pole) a rozdělit je cestičkou

Ohrada:

 • Tato ohrada je nutná k chování hospodářských zvířat (ovce, krávy atp)

Svatyně:

 • Musí bít zasvěcena určitému bohovi/bohyni a tomu musí odpovídat výzdoba (např. Rutie - hrací kostky, Dali - štít atp.)

 • Pokud výzdoba nebude odpovídat danému bohu, budete upozorněni členy RT a pokud nedojde k nápravě, budou následovat RP sankce

 

Velikost budov:

Kombinované budovy stavěné do více pater( při stavbě se muže použít velikost podstavy větší budovy)

 1. malý domek velikost 7x7
 2. střední domek velikost 9x9 (možnosti variant od 7x11 po 11x7)

 3. velký domek velikost 12x12 (možnosti variant od 7x)

 4. dvoupatrový domek velikost 9x9 ( možnosti variant od 7x11 po 11x7)

  Změny velikosti domků je možné provést za doplnění potřebných smluv a koupeného poukazu na úpravu budov.

 5. Hospoda velikost min. 8x8 max 12x12

 6. Radnice velikost min. 9x9 max. 13X13

 7. Tržnice velikost min. 9x9 max. 14X14

 8. Bytovka velikost každá místnost je velká 7x7, při dvoupatrové se přidá 2 pole navíc kvuli schodům a chodbě (to zamená např 9x16 při dvoupatrové a 4 bytové budově)

 9. Kostel velikost min. 6x9 max 11x11

 10. Ohrada (velikost pro ohrady stejná) velikost min 4x4 max 10x10( pítko zabírá 2x1, ohrada controler zabírá od 2x1 do 2x2 velikost)

 11. Stáje velikost min. 8x8 max. 14x14

 12. ostatní městské budovy(pivovar, pekárna atd.) velikost min. 8x8 max. 12x12

 13. Banka velikost min. 9x9 max 14x14

 14. Guildovní sídlo velikost min. 11x11 max. 18x18

 15. Svatině velikost min. 7x7 max. 12x12

 16. Sídla Řemeslníků, Mágů, Cechu velikost min. 9x9 max. 16X16( nebo rozdělení NPC do malých domků

Pro postup města na další úroveň je nutno mít postaveny všechny dotyčné budovy, které se k úrovni vztahují. Vyjma napsaných vyjímek.

 

Po uvedení změny bych dal 1měsíc čas na dostavění chybějících budov na level města, mezitím v rámci měsíce bude umožněno stavět budovy, které neodpovídají této verzy na postup města, ale odpovídaly minulé verzi. Po uplynutí 1měsíce, kdy nebudou dodržené nové pravidla, tak by přišli finanční a RP tresty. Poté po týdnu nesplnění podmínek, uzamčení budov ktere nesplnují požadavky na požadovanou úroveň města.

Stav serveru: Online
Počet hráčů online:
Copyright 2010 - Midkemia - Ultima Online Free Role Play Shard
Speciální poděkování DarkDavovi za darování těchto stránek
Hlasujte pro náš server na Ultima Online Top 100


„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain