Úvod Pravidla Registrace Prohřešky Fórum Chat

Podpovolání

yní jste se dostali do stádia (minimálně 5. úroveň), že byste rádi své postavě určili další směr - zvolili jí podpovolání.

Stručný popis Náhled Detailní popis
Za každé 2 úrovně získáte bod podpovolání. V okně vyvolaném .exp vidíte celkový počet volných bodů podpovolání.
Nový a zcela originální systém podpovolání ve zdejším světě je postaven na principu variability. Každý hráč získává za každé 2 úrovně, kterých postava dosáhla, body podpovolání. Kolik má postava celkem volných bodů podpovolání k dispozici se zobrazí v okně zobrazeném po zadání příkazu .exp. Body podpovolání získává postava od první úrovně, avšak investovat je může až po dosažení nejméně 5. úrovně.
body podpovolání
vysvětlit detailněji
Od hodnosti pokročilý učedník můžete u trenéra podpovolání vložit volný bod podpovolání do příslušné větve. Pro každé povolání tedy existují dva trenéři podpovolání - pro každou větev jeden.
Každé povolání má k dispozici dvě větve podpovolání, do nichž může distribuovat body. Na to, abyste mohli volné body podpovolání vložit do některé z oněch větví, musí Vaše postava dosahovat nejméně hodnosti pokročilý učedník, tzn. být nejméně na 5. úrovni. Jestliže je Vaše postava na páté, nebo vyšší úrovni, můžete navštívit trenéra podpovolání, do nějž chcete vložit svůj bod podpovolání. Jednou kliknete na postavu trenéra (mistra podpovolání) a z následného menu zvolíte volbu "mluvit".
mistr podpovolání
vysvětlit detailněji
Za 1000 zlatých trenér přidá Vaší postavě bod do zvolené větve podpovolání. Počet bodů v jednotlivých větvích podpovolání je opět zobrazen v .exp gumpu.
Trenér Vám oznámí, že je ochoten naučit Vaši postavu něco ze svého umění za patřičný poplatek - 1000 zlatých. Tyto peníze musíte mít uloženy v bance. Pokud je máte pouze v batohu, mistr Vám oznámí, že nemáte dostatek peněz na účtě. Pakliže je vše v pořádku a zvolíte možnost okay trenér Vaši postavu naučil část svých dovedností - přidal bod podpovolání k dané větvi. Počet bodů v jednotlivých větvích je opět zobrazen v okně vyvolaném příkazem .exp
body v příslušné větvi
vysvětlit detailněji
  body v příslušné větvi  
Počet bodů v podpovolání určuje skillcapy jednotlivých dovedností. Body se dají libovolně kombinovat a tím se dá získat různé skillcapy. Vložení bodu podpovolání do zvolené větve je nevratné. Počet bodů v patřičné větvi taktéž odemyká příslušné ability dostupné přes .abi gump.
Podle počtu bodů v té které větvi podpovolání je Vaší postavě určována hranice dovedností (skillcap), na kterou můžete danou dovednost (skill) trénovat u příslušného obchodníka (vendora, trenéra). Vložení bodu podpovolání do zvolené větve je nevratné. Zároveň počet bodů v podpovolání postupně uvolňuje speciální dovednosti pro Vaší postavu - ability. Každé podpovolání má jedinečné a specifické ability. Okno abilit lze vyvolat pomocí příkazu .abi
trénink podpovolání
vysvětlit detailněji
V okně abilit jsou vyzobrazeny příslušné dvě větve podpovolání a jim dostupné ability. "Zakoupení" uvolněné ability stojí 100 skillpointů. Ability lze použít buď poklepáním v okně abilit na příslušnou ikonu, nebo přes příkaz .abi čislo_ability (např. .abi 14).
Okno abilit je rozděleno do dvou částí - každá půlka okna symbolizuje ability té které větve podpovolání. Podle toho, kolik máte bodů vložených do dané větve, odemkne se Vám možnost "zakoupit" si patřičnou abilitu. Dostupné ability k "zakoupení" mají barevnou ikonu, překrytou tmavým textem s číslem, určujícím "cenu" ability - tzn. kolik dovednostních bodů (skillpointů) musíte obětovat, abyste danou abilitu získali. "Zakoupená" abilita, čili abilita připravená k použití má světlou ikonu s bílým písmem. Ability lze použít buď poklepáním v okně abilit na příslušnou ikonu, nebo přes příkaz .abi čislo_ability (např. .abi 14).
zakoupené ability
vysvětlit detailněji
Dodatky:
Maximální počet bodů podpovolání je 20.
Jednotlivé ability se odemykají při počtu 1,4,7,11,14,17,20 bodů v dané větvi.
Bod do zvolené větve podpovolání Vám přidá trenér daného podpovolání.
U postav, které měly před zavedením podpovolání vyšší skill, než je jejich současný skillcap bez podpovolání, je skill snížen.
Zaveden trénink atributů. Při dosažení určité úrovně se Vám zvýší možnost natrénovat skilly o určitou úroveň výše. U daného skillu nastavíte šipku nahoru a poté budete vykonávat činnost, která zapříčiní zvyšování daného atributu. Pakliže se rozhodnete atributy, musíte nastavit u jednoho atributu šipku dolu a u jiného šipku nahoru. Při vykonávání činnosti související se zvyšování daného atributu Vám bude daná položka růst a zároveň položka zvolená k atrofii bude klesat.
   

Stav serveru: Online
Počet hráčů online:
Copyright 2010 - Midkemia - Ultima Online Free Role Play Shard
Speciální poděkování DarkDavovi za darování těchto stránek
Hlasujte pro náš server na Ultima Online Top 100


„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich